Junior College Staff


C.D.TAPI 1

CHANDRAKANT TAPI
COMMERCE

N.K. DESHPANDE 1
NILIMA DESHPANDE
(PRESIDANT “BAL
KALYAN MANDAL”)

MARATHI

R.R.PUNDKAR 1
RAJENDRA PUNDKAR

BIOLOGY

A.N.BHAGAT 1
ASHOK BHAGAT
PHYSICS

G.H.GITE 1
GANESH GITE

CHEMISTRY

S.B. JOSHI 1
SAKHARAM JOSHI
MARATHI

D.M.KIMBAHUNE 1
DHANANJAY KIMBAHUNE

POLYTICAL SCIENCE

S.M.MALI 1
SADANAND MALI
(SAMAJ GAURAV
SAMAJ RATN)
ENGLISH

S.M. KALE 1
SHIVAJI KALE

CHEMISTRY

A.M.DAWALE 1
AJAY DAWALE
HISTORY

A.P. ZALTE 1
ANURADHA ZALTE

ANNA SHASHTRA
VASTRA SHATRA

M.S.TALNIKAR 1
MILIND TALNIKAR
PHYLOSOPHY

A.K.HELGE 1
ANIL HELGE

POLYTICAL SCIENCE

S.A. SALUNKE 1
SATISH SALUNKE
COMMERCE